Svenska


  • Gula västarna – ett motstånd mot kapitalets revolution, Temps critiques

    Vilka är sambanden? Från det ögonblick då man enats om att erkänna ett samband mellan de gula västarna och det samtida kapitalets globala och totaliserande processer – processer som vi valt att kalla ”kapitalets revolution” – är det viktig att karaktärisera och beskriva det på ett annat sätt än genom den enkla och direkta relationen orsak/verkan. Mängder av anföranden och skrifter har producerats vars syften varit att avslöja den kausala relationen: de gula­ västarna gör revolt mot alla (...)

  • De gula västarna och statens legitimitetskris, Temps critiques

    Efter mer än ett år av aktioner och manifestationer kan man fråga sig varför de gula västarna drabbats så hårt av polisiär repression och varför detta i stort sett har mötts av likgiltighet. Detta så till den grad att vi närmar oss en banalisering av repressionen som sådan, vars intensitetsnivå – i förhållande till ett uppror som inte har haft några som helst offensiva eller ens defensiva vapen, och som inte har föresatt sig något annat än att föra fram sina sociala och politiska krav – (...)

  • Efter kapitalets revolution, Jacques Wajnsztejn

    Bakgrund till titeln Utöver dess något provocerande karaktär redogör detta uttryck, ’efter kapitalets revolution’, för det historiska skeende utifrån vilket vi positionerar oss. Det rör sig om den senaste världsomspännande revolutionära framstötens misslyckande under 1960- och 1970-talen. Denna framstöt visar på den yttersta gränsen för revolutionens klassmässiga och proletära karaktär, i synnerhet exemplet med ”den heta hösten” 1969 i Italien1, och samtidigt på att det redan omfattade (...)